thuis op school puber brugklas brugpieper

Nieuw: Thuis op school – Help je puber succesvol de brugklas door. Een boek voor ouders (en hun kinderen) dat perfect aansluit bij Zó leer je!, maar ook zelfstandig gelezen en gebruikt kan worden. Thuis op school – Help je puber succesvol de brugklas door is bedoeld voor ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs en geeft antwoorden op bijna alle vragen die je als betrokken ouder zou kunnen stellen over school. Bijvoorbeeld: “Hoe leer je voor een toets?’, “Hoe maak je vrienden?’, “Hoe maak je huiswerk?’, “Hoe zet je jezelf aan het werk?’

Alle vragen worden beantwoord met heldere achtergrondinformatie en concrete aanwijzingen voor ouders én 170 direct toepasbare tips voor leerlingen. Daarmee hebben ouders alles in huis om hun zoon of dochter succesvol te laten zijn op school; in de brugklas en daarna!

Thuis op school - KENMERKEN

  • helder: duidelijke uitleg met concrete aanwijzingen voor ouders
  • praktisch: 170 direct toepasbare tips voor leerlingen
  • gedegen: gebaseerd op de belangrijkste gedragsindicatoren voor studiesucces
  • aantrekkelijk: vrolijke uitstraling en een luchtige toon
  • voor een voordelige prijs van €15,-

Thuis op school - INKIJKPAGINA'S

thuis op school puber brugklas brugpieper
thuis op school puber brugklas brugpieper

Thuis op school - structuur

Helpende hand
Hoe kunnen ouders de helpende hand bieden? Hiervoor is het goed om te weten dat het bij schoolsucces niet alleen maar gaat om een goed stel hersenen maar zeker ook om het juiste ‘gedrag’. Wie zijn schoolzaken niet handig aanpakt, zet zichzelf direct en vaak onnodig op achterstand.

Zo zit dit boek in elkaar
Thuis op school volgt de zogeheten OMZA-indeling. De letters OMZA staan voor Organisatie, Meedoen, Zelfvertrouwen en Autonomie. Het gaat binnen deze vier categorieën steeds om gedrag dat nodig is voor schoolsucces. De vier categorieën zijn daarom ook de titels van de eerste vier delen van dit boek.

Succesvol studiegedrag
Organisatie gaat over goed georganiseerd zijn: je spullen bij je hebben, op tijd komen, goed je agenda invullen, enzovoort. Bij Meedoen gaat het over actief gedrag dat nodig is voor goede resultaten: meedoen in de les, je huiswerk maken of een toets voorbereiden. De categorie Zelfvertrouwen geeft inzicht in hoe je je op een goede manier verhoudt tot anderen. Autonomie tenslotte laat zien hoe je zelf het roer in handen kunt nemen en zo succesvoller richting aan je eigen schoolloopbaan kunt geven.

Aansluiting bij Zó leer je!
Omdat de OMZA-systematiek een handig en inzichtelijk hulpmiddel is om naar succesvol studiegedrag te kijken, wordt OMZA ook op steeds meer scholen gebruikt bij de begeleiding van leerlingen. Juist hierom hebben wij als educatieve uitgeverij de lesmethode Zo leer je! voor de wekelijkse mentorlessen ontwikkeld. Thuis op school volgt dezelfde indeling en bevat dezelfde tips voor de leerling. Daarnaast is er bij elk onderdeel voor ouders meer achtergrondinformatie te vinden.

Eerste hulp bij leer- & maakwerk
Het laatste deel van het boek gaat dieper in op de verschillende typen vragen die er bij schoolwerk worden gesteld. Op welke kennis en vaardigheden doen die vragen een beroep? En hoe train je het maken van de verschillende soorten vragen? Of het nu gaat om huiswerk of het voorbereiden van een toets, altijd komt er leerwerk en maakwerk aan te pas. Dan is het goed voor ouders om te weten hoe hun zoon of dochter dat moet aanpakken en hoe ze daar op de beste manier bij kunnen helpen.