Staal & Roeland ontwikkelt vernieuwende en kwalitatief hoogwaardige lesmethoden voor het voortgezet onderwijs. De lesmethoden van Staal & Roeland worden vooraf uitvoerig getest op pilotscholen en bieden veel ruimte voor differentiatie en onderwijs op maat. Wij bieden lesmethoden voor Klassieke Talen, Kunstvakken en Mentorlessen. U kunt aan de slag met boeken, digitaal of een combinatie van beide. De vele RTTI-gecertificeerde methoden & toetsen, de rijke ict-omgeving, extra ondersteunende materialen voor docenten en de gebruikerscommunity maken onze lesmethoden compleet. Wij komen met alle plezier op scholen langs om kennis te maken en de methodes verder toe te lichten. We komen graag in contact met u!

onze lesmethoden

KLASSIEKE TALEN

SPQR Latijn taal & cultuur onderbouw

SPQR Latijn onderbouw is de meestgebruikte lesmethode Latijnse Taal en Cultuur waarin de samenhang tussen taal en cultuur van de Romeinse wereld centraal staat. Nu nieuwe editie!

SPQR Latijn taal & cultuur bovenbouw

Nieuw: SPQR bovenbouw, de eerste écht geïntegreerde methode voor Latijnse taal & cultuur! De methode voorziet in de volledige dekking van de exameneisen en de verplichte cultuurdomeinen.

SUMMA LATIJN COMPENDIUM

SUMMA is een onmisbaar compleet & compact naslagwerk Latijn voor elke leerling in de bovenbouw van het gymnasium. SUMMA is bij alle lesmethoden Latijn te gebruiken.

ARGO lesmethode Grieks

ARGO Grieks is de meestgebruikte methode Griekse Taal en Cultuur in de onderbouw. ARGO Grieks sluit volledig aan op het examenprogramma GTC.

ARGO Griekse Taal en Cultuur bovenbouw

ARGO Grieks bovenbouw is een methode waarin taal en cultuur verankerd zijn. ARGO bovenbouw bereidt secuur voor op het CE en biedt handvatten voor het SE.

PHAROS Compendium Grieks

PHAROS is het complete naslagwerk Grieks voor elke leerling in de bovenbouw van het gymnasium en is bij alle lesmethoden Grieks te gebruiken.

KUNSTVAKKEN

Bespiegeling 2021

BESPIEGELING – Kunsten in samenhang, is de meest gebruikte methode kunst algemeen in het vo en is volledig afgestemd op het examenprogramma.

CONTRAST ckv havo/vwo

CONTRAST, is de meestgebruikte methode ckv, volledig afgestemd op het nieuwe examenprogramma. Alle nieuwe elementen van het vak ckv zijn direct herkenbaar.

ContrastCKV havo vwo English edition

CONTRAST ckv havo/vwo English edition is de Engelse uitgave van CONTRAST ckv havo/vwo en volgt de Nederlandstalige editie volledig. Voor TTO.

Contrast Kunstvakken/CKV vmbo

CONTRAST VMBO, is dé methode voor Kunstvakken/ CKV vmbo en afgestemd op het nieuwe examen Kunstvakken inclusief CKV (voorheen Kunstvakken 1).

EXPO vmbo voor CSE en CPE voor de beeldende vakken vmbo (voorheen Kunstvakken 2 Beeldend).

Met EXPO voor bovenbouw vmbo bereidt u uw leerlingen voor op het CSE en CPE voor de beeldende vakken vmbo (voorheen Kunstvakken 2 Beeldend).

EXPO-Begrippen beeldende vakken voor het digitaal leren van basisbegrippen bij de beeldende vakken in de onderbouw vmbo, havo en vwo.

Mentorlessen

Zo leer je! Mentorlessen vmbo havo vwo

Nu ook voor klas 2:
Zó leer je! is de methode voor mentorlessen in vmbo-onderbouw. De methode is gericht op studievaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden.

Zo leer je! Mentorlessen vmbo havo vwo

Nu ook voor klas 2:
Zó leer je! is de methode voor mentorlessen in onderbouw havo/vwo. De methode is gericht op studievaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden.

Extra lesmethoden in samenwerking met Boom voortgezet onderwijs

Staal & Roeland ontwikkelt in samenwerking met Boom voortgezet onderwijs meerdere lesmethoden voor het voortgezet onderwijs: KERN Nederlands, KERN Engels, KERN Wiskunde, POLARIS natuurkunde + scheikunde & FORUM geschiedenis.

Voor ouders

thuis op school puber brugklas brugpieper

Nieuw:
Thuis op school is voor ouders en leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Help je puber succesvol de brugklas door en daarna… op school en thuis!