Staal & Roeland ontwikkelt vernieuwende en kwalitatief hoogwaardige lesmethoden voor het voortgezet onderwijs. De lesmethoden van Staal & Roeland worden vooraf uitvoerig getest op pilotscholen en bieden veel ruimte voor differentiatie en onderwijs op maat. Wij bieden lesmethoden voor Klassieke Talen, Kunst en Nederlands. U kunt aan de slag met boeken, digitaal of een combinatie van beide. De vele RTTI-gecertificeerde methoden & toetsen, de rijke ict-omgeving, extra ondersteunende materialen voor docenten en de gebruikerscommunity maken onze lesmethoden compleet. Wij komen met alle plezier op scholen langs om kennis te maken, vragen te beantwoorden en de methodes verder toe te lichten. We komen graag in contact met u!

onze lesmethoden

SPQR Latijnse taal en cultuur

SPQR is de veelgebruikte lesmethode Latijnse Taal en Cultuur waarin de samenhang tussen taal en cultuur van de Romeinse wereld centraal staat.

SUMMA LATIJN COMPENDIUM

SUMMA is een onmisbaar naslagwerk Latijn voor elke leerling in de bovenbouw van het gymnasium. SUMMA is bij alle lesmethoden Latijn te gebruiken.

ARGO lesmethode Grieks

ARGO is de veelgebruikte methode Griekse Taal en Cultuur. ARGO werd vooraf uitvoerig getest bij schoolgemeenschappen en gymnasia.

ARGO bovenbouw

NieuwARGO bovenbouw, voor het 4e leerjaar, waarin taal en cultuur verankerd zijn. ARGO bovenbouw bereidt secuur voor op het CE en biedt handvatten voor het SE.

PHAROS Compendium Grieks

PHAROS is het complete naslagwerk Grieks voor elke leerling in de bovenbouw van het gymnasium en is bij alle lesmethoden Grieks te gebruiken.

BESPIEGELING Kunst algemeen

BESPIEGELING – Kunsten in samenhang, is de meest gebruikte methode kunst algemeen in het vo en is volledig afgestemd op het examenprogramma.

Contrast vmbo

CONTRAST VMBO, is dé nieuwe methode voor Kunstvakken/CKV vmbo en is volledig afgestemd op het nieuwe examenprogramma Kunstvakken inclusief CKV.

CONTRAST ckv havo/vwo

CONTRAST, is dé nieuwe methode voor CKV, volledig afgestemd op het nieuwe examenprogramma. Alle nieuwe elementen van het vak CKV zijn direct herkenbaar.

Contrast havo + vwo Engelse editie

Nieuw:
CONTRAST ckv havo/vwo English edition is de Engelse uitgave van CONTRAST ckv havo/vwo en is gericht op tweetalig onderwijs.

Methoden ontwikkeld i.s.m. Boom voortgezet onderwijs

KERN Nederlands gymnasium

KERN Nederlands gymnasium/ vwo+ is een academische leerroute met uitdaging voor leerlingen. Er is veel aandacht voor taalkennis en taalbeschouwing.

KERN Nederlands havo/vwo

De leerlingen worden met KERN Nederlands havo/vwo opgeleid tot bewust bekwame taalgebruikers die op hun eigen taalgebruik kunnen reflecteren.

KERN NEDERLANDS vmbo-kgt

KERN, de nieuwe RTTI-gecertificeerde kernmethode Nederlands voor vmbo-kgt, biedt motiverende lessen vol succesbeleving en uitdaging.

KERN Nederlands VMBO lesmethode

KERN Nederlands, is de vernieuwende lesmethode Nederlands speciaal voor de vmbo-basisleerling en is de eerste volledig RTTI-gecertificeerde methode in Nederland voor onder- en bovenbouw.

KERN Engels

KERN Engels is een zeer overzichtelijke nieuwe methode Engels die ervoor zorgt dat leerlingen de taal onmiddellijk kunnen toepassen in herkenbare situaties. Pilot start schooljaar 2018-2019.

KERN Wiskunde

KERN Wiskunde een overzichtelijke nieuwe methode Wiskunde met aandacht voor de toepasbaarheid én de absolute schoonheid van het vak. Pilot start schooljaar 2018-2019.