Meer resultaat uit onderwijs

Staal & Roeland ontwikkelt hoogwaardige lesmethoden voor het voortgezet onderwijs, waarbij de inhoud, organisatie, didactiek en vormgeving zijn afgestemd op de specifieke onderwijsniveaus. De methoden bieden, mede dankzij de RTTI-certificering, veel ruimte voor differentiatie en onderwijs op maat. Leerlingen worden gemotiveerd en uitgedaagd met relevante en interessante leerstof, waarin de leerdoelen expliciet zijn weergegeven en alle vragen en opdrachten gericht zijn op dat leerdoel. De vele RTTI-gecertificeerde toetsen, de rijke ict-omgeving en de docent ondersteunende materialen maken onze lesmethoden compleet.

Klassieke Talen

Onze lesmethoden voor Latijnse Taal & Cultuur en Griekse Taal & Cultuur zijn de meest gebruikte lesmethoden voor Klassieke Talen in het voortgezet onderwijs met een doorlopende leerlijn van onderbouw naar bovenbouw. De methoden sluiten volledig aan op het examenprogramma. U kunt werken met leerboeken én digitaal materiaal of volledig digitaal werken; onze methoden passen bij elk type onderwijs! Lees meer>>

Kunstvakken

Voor de Kunstvakken bieden we lesmethoden voor Kunst algemeen (KUA), CKV, Kunstvakken/CKV en de Beeldende vakken. Ook hier kunt u volledig digitaal werken of werken met leerboeken én digitaal materiaal. Er zijn intuïtief werkende licenties met een schat aan fragmenten die horen bij opdrachten in de boeken, een interactief oefenprogramma en heldere uitlegvideo’s over de lesstof.
Lees meer>>

Mentorlessen

Voor mentorlessen bieden we de lesmethode Zo leer je! De methode is gericht op studievaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden, met veel aandacht voor executieve functies. Zo leer je! is geheel gebaseerd op RTTI en OMZA en geeft leerlingen inzicht in hun eigen vaardigheden en gedrag én veel tips om het leerproces te verbeteren. De methode is ontwikkeld voor vmbo, havo en vwo onderbouw.
Lees meer>>

Kies uw vak:

Klassieke Talen
Kunstvakken
Mentorlessen

Bestel nu stripboek ROMANI-De seditione Batavorum

In samenwerking met Uitgeverij Syndikaat en Uitgeverij L is het stripboek ROMANI-De seditione Batavorum gemaakt over de opstand van de Bataven. Naast de Nederlandstalige versie biedt Uitgeverij Staal & Roeland in beperkte oplage een versie in het Latijn aan.
Eenmalige uitgave, op=op.

Over Staal & Roeland

Staal & Roeland is een jonge, professionele educatieve uitgeverij. Wij ontwikkelen samen met enthousiaste docenten, auteurs en onderwijspartners hoogwaardige lesmethoden voor een aanvaardbaar bedrag voor Klassieke Talen, Kunstvakken en Mentorlessen. Bij al onze methoden blijven we ruim onder de €30,- per leerling per jaar. Door binnen de grenzen van het leermiddelenbudget te blijven, heeft een school de mogelijkheid om voor elk vak een methode aan te schaffen. Hierdoor worden docenten niet extra belast door eigen materiaal te moeten ontwikkelen. Samen halen we meer resultaat uit onderwijs! Wij komen met alle plezier op scholen langs om kennis te maken en de methodes verder toe te lichten. We komen graag in contact met u! 

Samenwerking Boom VO

Staal & Roeland ontwikkelt ook in samenwerking met Boom voortgezet onderwijs meerdere lesmethoden voor het voortgezet onderwijs: KERN Nederlands, KERN Engels, KERN Wiskunde, POLARIS natuurkunde + scheikunde en FORUM Geschiedenis. Lees meer op de website van Boom voortgezet onderwijs>>