Privacy statement

Artikel 1 ”“ Algemeen
Uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres en e-mailadres) worden door u aan ons verstrekt. Deze gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan de verwerking van persoonsgegevens stelt. Wij zijn op grond van voornoemde wet de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De navolgende artikelen informeren u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Deze verklaring ziet enkel op deze website en niet op eventuele websites van derden waar wij naar toe linken.

Artikel 2 ”“ Klantinformatie
(1) Uw persoonsgegevens, voor zover deze voor het tot stand komen en uitvoeren van de overeenkomst zijn verkregen, worden uitsluitend voor het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt. Zo moeten bijvoorbeeld uw naam en adres gegevens aan de leveranciers worden verstrekt.

(2) Zonder uw uitdrukkelijke toestemming en zonder wettelijke grondslag of verplichting worden uw gegevens niet aan derden verstrekt met als enige uitzondering derde partijen welke betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst.

(3) Educatieve uitgeverij Staal & Roeland gaat zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mail en namen om. Wij verkopen geen e-mail of andere gegevens. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld.

Artikel 3 ”“ Rechten
U heeft ten alle tijden het recht op inzage, wijziging en correctie van uw verzamelde gegevens. U kunt een verzoek hiertoe indienen via mail: info@staal-roeland.nl.

Artikel 4 ”“ Webanalyse met Google Analytics
Deze website maakt met uw toestemming gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, de aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. De verkrijging en verwerking van uw IP-adres door Google Analytics, kunt u ten alle tijden voor toekomstige verkrijging en verwerking blokkeren.

Artikel 5 ”“ Informatie over cookies
(1) Voor het verbeteren van onze website, maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tekst) bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Sommige cookies, zogenaamde sessie cookies worden na het sluiten van de browser weer verwijderd. Andere cookies, de zogenaamde permanente/tracking cookies, worden met uw toestemming door uw browser blijvend op uw computer opgeslagen. Hierdoor herkennen wij u bij een volgend bezoek en kunnen er bijvoorbeeld gepersonaliseerde reclameboodschappen worden getoond.

(2) U kunt uw browser vooraf zo instellen dat u cookies blokkeert. Dit kan echter tot gevolg hebben dat de website niet optimaal functioneert.

Artikel 6 ”“ Social plugins van Facebook
Met uw toestemming maken wij gebruik van social plugins van facebook.com, aangeboden door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. De plugins zijn te herkennen aan het Facebook logo of door de toevoeging “Facebook Social Plugin” Als u bijvoorbeeld de “vind ik leuk” button aan klikt of ergens een commentaar op geeft wordt de desbetreffende informatie van uw browser direct aan Facebook overgedragen en daar ook opgeslagen. Details over hoe facebook omgaat met de verworven gegevens en persoonsgegevens in het algemeen, kunt u vinden op: http://www.facebook.com/policy.php. Als u niet wilt dat Facebook gegevens verzamelt, zult u zich voor het bezoek aan onze website uit moeten loggen bij Facebook.

Staal & Roeland is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegeven door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen.

Artikel 7 ”“ Social plugins van Twitter
Wij maken voor het gebruik van Twitter en de Re-Tweet-Functie gebruik van zogenaamde “social plugins” van Twitter, aangeboden door Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107. Als u gebruik maakt van de Re-Tweet-Functie, worden met uw toestemming de door u bezochte websites aan derde partijen bekend gemaakt en met uw Twitter-account verbonden. Details over de omgang en verwerking van uw gegevens door Twitter alsmede uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw persoonsgegevens kunt u via de privacy voorwaarden en verklaringen van Twitter vernemen.

Staal & Roeland is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegeven door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen.

Artikel 8 ”“ E-mails
Als u zich aanmeldt voor een mailing zoals de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres voor reclamedoeleinden gebruikt, tot het moment dat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt. U kunt zich ten alle tijden afmelden. De toestemming tot het versturen heeft u gegeven via de website.

U kunt de toestemming tot versturen ten alle tijden voor toekomstige nieuwsbrieven en mailings intrekken. Dat kan via een afmeldlink die in elke nieuwsbrief of email staat, maar u kunt ook zelf een email sturen naar info@staal-roeland.nl met het verzoek tot afmelden.

Wij mogen u als bestaande klant ook zonder toestemming en/of aanmelding e-mails sturen, mits deze gaan over soortgelijke producten en/of diensten. Vanzelfsprekend kunt u zich ook hiervoor afmelden.

Artikel 9 – Leerlinggegevens digitale producten

De digitale producten van educatieve uitgeverij Staal & Roeland zijn er in drie soorten:
– Een aanvullende variant voor gebruik naast de boeken. Deze variant maakt als platform gebruik van ”˜Het Schakelbord’ van Van Dijk Educatie.
– Een boekvervangende variant. Deze maakt net als de aanvullende variant als platform gebruik van ”˜Het Schakelbord’ van Van Dijk Educatie. Daarnaast zijn er bladerboeken met hyperlinks beschikbaar.
– Een boekvervangende variant speciaal voor de iPad. Deze maakt als platform gebruik van de App4Learning, eveneens van Van Dijk Educatie. Daarnaast zijn er bladerboeken met hyperlinks beschikbaar.

In alle gevallen kunnen leerlingen vanuit de digitale omgeving doorlinken naar drie verschillende zaken:
1. Een voorleesfunctie waarbij teksten uit het boek worden voorgelezen en waar de leerling kan meelezen.
2. Uitlegvideo’s waarin een persoon uitleg geeft aan de hand van een PowerPointpresentatie
3. Drillster, een applicatie waarmee adaptief nieuw geleerde stof geoefend kan worden.

Bij zowel de voorlezer als de video’s is er alleen maar sprake van het afspelen van een geluids- of videofragment en wordt er dus geen informatie vastgelegd van de gebruiker. Bij Drillster is dit anders. Omdat het systeem adaptief is moet er wel degelijk gebruiksdata worden vastgelegd omdat dit noodzakelijk is voor het goed gebruik van de applicatie. Als de gebruiker via het Schakelbord naar Drillster gaat worden voor- en achternaam van de gebruiker doorgegeven aan het systeem maar geen mailadres, link naar school, klas, docent of iets anders van de gebruiker. In de contractuele afspraken met Drillster staat dat die alleen conform de geldende wetgeving mogen worden gebruikt.

Voor App4Learning gaat de koppeling naar Drillster via een code door, (bv: EduApp gebruiker 201408281022657052). Voor de App4 Learning gebruikers is er dus op geen enkele manier een link te maken naar een te identificeren natuurlijk persoon.

Drillster is overigens aangesloten bij het College Bescherming Persoonsgegevens en is vanwege het gebruik in het onderwijs, de bancaire sector en andere grote bedrijven uiteraard zeer prudent met alle gebruikersgegevens.