DE EERSTE ÉCHT GEINTEGREERDE METHODE VOOR GTC

ARGO bovenbouw integreert Griekse taal en cultuur zoals het bedoeld is. ARGO bovenbouw verenigt alle relevante exameneisen voor taal én cultuur. Alle verplichte cultuurdomeinen komen aan bod en worden behandeld in samenhang met Griekse teksten. In negen originele thema’s worden bekende maar ook minder bekende teksten voor de leerlingen op een aansprekende en eigentijdse manier volgens wetenschappelijk nieuwe inzichten ontsloten. De methode bestaat uit twee delen: ARGO 4 en ARGO 5. Samen met ARGO Grieks onderbouw en het Compendium PHAROS vormt ARGO bovenbouw een ideale doorlopende leerlijn naar het examen. ARGO bovenbouw is een volwassen methode met een grote variatie van onderwerpen en originele en nog niet eerder ontsloten teksten. ARGO bovenbouw motiveert door een duidelijke link tussen toen en nu. Daardoor is de relevantie van het vak Grieks klip en klaar.

ARGO BOVENBOUW - KENMERKEN

  • authentiek Grieks, 100% oct-eis
  • volledige dekking eindexameneisen
  • taal en cultuur zijn verankerd
  • met de aanvullende ict van PHAROS compendium Grieks
  • curriculum voor bovenbouw in twee banden
  • grammatica: nieuw & herhaling
  • geschikt voor zelfstudie
  • bij opdrachten komen inhoud van de cultuur, tekst en beeld bij elkaar

ARGO BOVENBOUW BEKIJKEN

ARGO bovenbouw lj 4

ARGO bovenbouw lj 5

ARGO BOVENBOUW - leerjaar 4

Alle Griekse teksten zijn authentieke teksten die in een rijke context gepresenteerd worden. De Griekse teksten in de vier thema’s bieden 50 procent van de voorgeschreven hoeveelheid oct: aan het eind van klas 4 bent u op de helft van de examenverplichting en dat biedt u alle ruimte in klas 5 en 6. De cultuurteksten, gevolgd door de opdrachten, vormen de context voor de te vertalen Griekse teksten. De authentieke Griekse teksten worden voorafgegaan door oriëntatievragen die de leerling op het spoor zetten van de inhoud van de tekst. De tekstvragen zijn opgezet en geformuleerd zoals bij het CE. ARGO bovenbouw leerjaar 4 besteedt in ieder thema aandacht aan gerichte herhaling van grammatica.

ARGO BOVENBOUW - leerjaar 5

Met ARGO bovenbouw leerjaar 5 voorziet de lesmethode voor de bovenbouw in de volledige dekking van de exameneisen. Alle verplichte cultuurdomeinen komen aan bod en worden behandeld in samenhang met Griekse teksten en verwerkt door middel van opdrachten.
In vijf originele thema’s worden bekende maar ook minder bekende teksten voor de leerlingen op een aansprekende en eigentijdse manier ontsloten en volgens wetenschappelijk nieuwe inzichten. De cultuurteksten, gevolgd door de opdrachten, vormen de context voor de te vertalen Griekse teksten. De authentieke Griekse teksten worden voorafgegaan door oriëntatievragen die de leerling op het spoor zetten van de inhoud van de tekst. De tekst- en contextvragen zijn opgezet en geformuleerd zoals bij het CE. ARGO bovenbouw leerjaar 5 besteedt in ieder thema aandacht aan gerichte herhaling van grammatica en omgaan met het woordenboek. Elk thema wordt afgesloten door opdrachten waarin cultuur, tekst en beeld samenkomen en waarin speciale aandacht besteed wordt aan de relevantie van het vak Grieks.

De methode bevat negen thema’s waarin Griekse cultuur en tekst in combinatie gepresenteerd worden. Thema’s: KOSMOKRATOR-Alexander de Grote, KOINE-Wereldtaal, SYMBOISIS-Samen leven, XENIA-Gastvrijheid als goddelijke plicht, ENCHEIRIDION-Is het leven stuurbaar?, EPIGRAMMATA-Opschriften in alle soorten en maten, EUTOPIA-Hollywood in de oudheid, BARBAROI-Etniciteit bij Herodotos & PERIPETEIA-Omslagpunt.

In ARGO bovenbouw zijn de volgende genres vertegenwoordigd:
Leerjaar 4: de Alexanderroman, Koine-Grieks van de Septuagint en Eukleides, retorisch proza van Lysias en epos van Homeros.
Leerjaar 5: Filosofie van Epictetus, Epigrafie en epigrammen, Griekse roman, Historiografie, Tragedie en Komedie.

ARGO bovenbouw leerjaar 4 biedt een afdeling grammatica met daarin twee elementen. De nieuwe grammaticaonderdelen, die in de onderbouw nog niet aan de orde zijn geweest en de nieuwe onderdelen zijn: futurum, perfectum & plusquamperfectum, athematische werkwoorden, comparativus & superlativus.
In ARGO bovenbouw leerjaar 5 wordt de grammatica systematisch herhaald en aangevuld met genrespecifieke fenomenen. Ook is er aandacht voor het woordenboekgebruik.

In de slotopdrachten, komen inhoud van de cultuur, tekst en beeld bij elkaar. Elk thema wordt afgesloten door extra onderzoeks- en verwerkingsopdrachten die aanhaken bij de domeinen van GTC.

De koppeling tussen de Griekse teksten en de grammatica-uitleg uit ARGO bovenbouw samen met het compendium PHAROS en de ict bij PHAROS, maakt ARGO bovenbouw tot een flexibele en overzichtelijke methode die uw leerlingen uiterst secuur op het eindexamen voorbereidt. Voor alle grammatica wordt verwezen naar PHAROS.

Wat zeggen gebruikers over ARGO?

ARGO BOVENBOUW - DIGITAAL AANBOD VOOR LEERLINGEN

Pharos Compendium Grieks

De lesmethode voor de bovenbouw bestaat uit twee tekstboeken, en bevat totaal 9 Thema’s. Het compendium PHAROS, de aanvullende licentie van PHAROS of de boekvervangende licentie van ARGO bovenbouw inclusief PHAROS maakt ARGO bovenbouw tot een complete en flexibele lesmethode. Met de uitlegvideo’s bij de grammatica en de grammatica- en idioomdrills, die in de beide licenties zitten, kan de leerling zelfstandig zijn kennis op peil houden of bijschaven. De boekvervangende licentie bevat beide digitale leerboeken en het compendium PHAROS.

Bij PHAROS zijn 72 korte uitlegvideo's beschikbaar bij de grammatica. Deze uitlegvideo's geven leerlingen de gelegenheid om vooruit of terug te kijken en de stof op elk gewenst moment en plaats uitgelegd te krijgen. Bekijk hier een uitlegvideo.

In het adaptieve oefenprogramma Drillster worden de bijbehorende grammatica- en idioomdrills aangeboden, waarmee de leerling zelfstandig zijn kennis op peil kan houden of bijschaven. Het programma past zich aan de leer- en onthoudcurve van de gebruiker aan. Drillster is zeer geschikt om via een smartphone te oefenen. Bekijk hier een drill.

ARGO BOVENBOUW - DIGITAAL AANBOD VOOR DOCENTEN

Docenten krijgen met de leerlinglicentie toegang tot de uitlegvideo's en grammatica- en idioomdrills. In Drillster kunt u als docent de prestaties van uw leerlingen volgen. U kunt drills klaarzetten, leerdoelen bepalen en naast de scores bijvoorbeeld ook inzien hoeveel tijd er is besteed.

Het docentenmateriaal is gratis digitaal beschikbaar en bevat methodeverantwoording, RTTI-toetsen, RTTI-uitleg & verantwoording, antwoorden bij de opdrachten, basiswoordenlijsten, teksten & vertalingen, etc. Er is ook een community beschikbaar waar u lesmateriaal kunt delen met uw vakcollega's. Om toegang te krijgen tot het gratis digitale docentenmateriaal, kunnen docenten die de lesmethode gebruiken hier een account aanvragen. Of u kunt de papieren versie van de docentenhandleiding bestellen.

ARGO BOVENBOUW - AANBOD

De koppeling tussen de Griekse teksten en de grammatica-uitleg uit ARGO bovenbouw samen met het compendium PHAROS en de ict bij PHAROS, maakt ARGO bovenbouw tot een flexibele en overzichtelijke methode die uw leerlingen uiterst secuur op het eindexamen voorbereidt.

TEKSTBOEK ISBN 9789492000675 ARGO Grieks gymnasium bovenbouw vierde leerjaar direct leverbaar € 53,50
TEKSTBOEK ISBN 9789083113425 ARGO Grieks gymnasium bovenbouw vijfde leerjaar  15-05-21 € 53,50
COMPENDIUM ISBN 9789492000507 PHAROS Compendium Grieks gymnasium bovenbouw direct leverbaar € 18,95
LICENTIE ISBN 9789492000514 PHAROS Compendium Grieks licentie aanvullend bovenbouw direct leverbaar € 7,25
LICENTIE ISBN 9789492000712 ARGO Grieks licentie boekvervangend bovenbouw + PHAROS direct leverbaar € 25,95
HANDLEIDING ISBN 9789492000828 ARGO Grieks docentenhandleiding bovenbouw vierde leerjaar direct leverbaar € 36,95
HANDLEIDING ISBN 9789083113432 ARGO Grieks docentenhandleiding bovenbouw vijfde leerjaar  01-07-21 € 36,95

Ontvang de Klassieke Talen nieuwsflits en blijf op de hoogte!

Ons ARGO team

Wilt u meer weten over ARGO bovenbouw Grieks? Vraag nu een brochure of een presentatie aan.
Ons ARGO team komt graag met u in contact. Bel of mail ons gerust.