KERN, een compleet aanbod voor vmbo-basis en -kgt

KERN sluit aan bij het onderwijs zoals dat op uw school wordt gegeven. U kunt aan de slag met boeken, u kunt volledig digitaal werken of u werkt met een combinatie van beide. De boeken van KERN bevatten 80 lessen per leerjaar en bestaan uit een leeropdrachtenboek voor vmbo-kgt en invulbare leerwerkboeken voor vmbo-basis. De vmbo-basisdelen voor leerjaar 3 en 4 verschijnen in 2018 en 2019. U kunt alvast een proefkatern vmbo-kgt aanvragen.

BOEKEN

KERN vmbo basis

978-94-92000-22-4

Leerwerkboek 1-A

€ 9,95

978-94-92000-23-1

Leerwerkboek 1-B

€ 9,95

978-94-92000-24-8

Leerwerkboek 2-A

€ 9,95

978-94-92000-25-5

Leerwerkboek 2-B

€ 9,95

KERN vmbo kgt

978-94-92000-54-5

Leerboek leerjaar 1

€ 42,50
978-94-92000-63-7

Leerboek leerjaar 2

€ 42,50

DIGITAAL NAAST BOEK

Voor scholen die die met boeken werken en daarnaast gebruik willen maken van het digitale materiaal, is er de aanvullende ICT-licentie. Deze licentie is geschikt voor alle devices, inclusief de smartphone, en biedt de voorlezer met ingesproken teksten, de uitlegvideo’s en de adaptieve woordenschat- en spellingsdrills. Let op: deze licentie geeft geen toegang tot de digitale boeken.

KERN vmbo basis

978-94-92000-26-2

Licentie aanvullende leerling/docent ICT € 6,95

KERN vmbo kgt

978-94-92000-55-2

Licentie aanvullende leerling/docent ICT € 6,95

VOLLEDIG DIGITAAL

Voor scholen die volledig digitaal willen werken, is er de boekvervangende licentie. Deze licentie is geschikt voor praktisch alle devices en geeft toegang tot de digitale versie van de leerwerkboeken en natuurlijk alle aanvullende ict: de voorlezer met ingesproken teksten, de uitlegvideo’s en de adaptieve woordenschat- en spellingsdrills. We maken voor het gebruik van het digitale materiaal onderscheid in licenties tussen de iPad via App4Learning en andere devices.

KERN vmbo kgt

978-94-92000-56-9

Licentie digitaal voor iPad € 24,95

978-94-92000-57-6

Licentie digitaal voor tablet/pc/laptop/smartphone € 24,95

Leerwerkboeken 2-A en 2-B KERN vmbo basis en Leerboek leerjaar 1 KERN vmbo kgt verschijnen in voorjaar 2017. De digitale licenties KERN vmbo kgt verschijnen in zomer 2017. Leerboek leerjaar 2 KERN vmbo kgt verschijnt in voorjaar 2018.

DOCENTENMATERIAAL

Voor docenten is er materiaal beschikbaar waarmee u uw lessen vorm kunt geven en bestaat uit presentaties per les, differentiatiebladen, antwoorden, toetsen en taalwerkplaatsopdrachten. wilt u gebruik maken van het docentenmateriaal, vraag dan een account aan.