KERN, DE NIEUWE METHODE NEDERLANDS SPECIAAL VOOR VMBO-BASIS

KERN, is een nieuwe methode Nederlands, speciaal voor de leerlingen van vmbo-basis. KERN is ontwikkeld naar aanleiding van lesbezoeken en gesprekken met schoolleiders, docenten en leerlingen van Rotterdam tot Delfzijl. Doel van KERN is de leerling te motiveren met succesbeleving en uitdaging. Dat kan alleen met leerstof die voor de leerling behapbaar en uitvoerbaar is. Daarom maakt KERN scherpe keuzes.

KERN VAN HET VAK

Door terug te gaan naar de kern van het vak is er meer aandacht voor die onderdelen waar de vmbo-basisleerling écht wat aan heeft. Heel belangrijk, juist voor deze groep leerlingen, is de aandacht voor begrijpend lezen en woordenschat. Bij schrijven en spreken oefent de leerling sociale vaardigheden in alledaagse situaties. Grammatica wordt in KERN alleen gebruikt ten behoeve van spelling. KERN zorgt ervoor dat leerlingen zich kunnen redden met taal en brengt ze naar het 2F niveau van het eindexamen.

DOELGERICHT

RTTI methode KERNIedere les in KERN kan binnen één lesuur worden afgerond (uitleggen, maken én nakijken) en in iedere les staat één leerdoel centraal. Elke vraag is gericht op dat ene leerdoel. Aan het eind van de les checkt de leerling of het leerdoel is behaald. Daarnaast zijn alle vragen voorzien van een RTTI-aanduiding. Deze RTTI-aanpak maakt doel én nut van de lessen in één oogopslag duidelijk voor leerling en docent. KERN biedt natuurlijk ook hoogwaardige RTTI-toetsen voor begrijpend lezen, spelling/grammatica en woordenschat. Met deze aanpak is KERN de eerste volledig RTTI-gecertificeerde methode.

LEREN IN SAMENHANG

Juist voor vmbo-basisleerlingen is het essentieel dat ze de leerstof kunnen toepassen in de praktijk. Per leerjaar heeft KERN daarom tien levensechte en functionele Taalwerkplaats-opdrachten waarin leerlingen lezen, schrijven, spreken en luisteren in samenhang kunnen oefenen. Hoe verkoop je iets op Marktplaats? Hoe doe je aangifte van diefstal? Hoe zoek je een stageplek? De Taalwerkplaats- opdrachten zijn duidelijk gestructureerd  en daarmee goed uitvoerbaar voor leerlingen en gemakkelijk te organiseren voor docenten.

MAATWERK

KERN biedt voor elk leerjaar een basis van 80 lessen. Bij elke les is een differentiatiewerkblad beschikbaar: KERN PLUS. U bepaalt wanneer en voor wie u deze werkbladen inzet als extra oefening, herhaling of voorbereiding op proefwerken. De ict van KERN maakt nog meer maatwerk mogelijk. Alle bronteksten zijn ingesproken zodat zwakke lezers kunnen luisteren en meelezen. Leerlingen kunnen individueel woordenschat en spelling trainen met het adaptieve oefenprogramma Drillster. De uitleg in elke les is beschikbaar als korte uitlegvideo met extra voorbeelden. KERN geeft u de ruimte om met uw leerlingen te werken zoals u dat wilt.

KERN: NEDERLANDS WAAR JE ÉCHT IETS AAN HEBT!

• focus op de kern van het vak;
• functionele opdrachten die zorgen voor succesbeleving én uitdaging;
• systematische aandacht voor woordenschat in elke les;
• RTTI-gecertificeerd;
• veel materiaal voor eenvoudige differentiatie.

Wat zeggen gebruikers over KERN?

Voor vmbo-basisleerlingen een goed werkbare methode. Zij kunnen met grote delen ervan zelfstandig aan de slag omdat de methode voor hen logisch in elkaar zit. Voor docenten flexibel in te zetten, met voldoende ruimte voor eigen inbreng.

Petra van Dijken (CSG Jan Arentzs, Alkmaar)Eindelijk een methode die écht recht doet aan verschillen tussen leerlingen.

Joost Weemhoff (Compaen VMBO, Zaandam)KERN is gewoon goed. Mijn leerlingen vinden de lessen prima te doen.

Thea Tieben (Hondsrug College, Emmen)

Maak zelf kennis met KERN en vraag het proefmateriaal aan of bestel uw eigen exemplaar.