Staal & Roeland ontwikkelt vernieuwende en kwalitatief hoogwaardige lesmethoden voor het voortgezet onderwijs. De lesmethoden van Staal & Roeland worden vooraf uitvoerig getest op pilotscholen en bieden veel ruimte voor differentiatie en onderwijs op maat. U kunt aan de slag met boeken, digitaal of een combinatie van beide. De vele RTTI-gecertificeerde methoden & toetsen, de rijke ict-omgeving, extra ondersteunende materialen voor docenten en de gebruikerscommunity maken onze lesmethoden compleet. Wij komen met alle plezier op scholen langs om kennis te maken, vragen te beantwoorden en de methodes verder toe te lichten. We komen graag in contact met u!

SPQR is de veelgebruikte lesmethode Latijnse Taal en Cultuur waarin de samenhang tussen taal en cultuur van de Romeinse wereld centraal staat.

SUMMA LATIJN COMPENDIUM

SPQR SUMMA is een onmisbaar naslagwerk Latijn voor elke leerling in de bovenbouw van het gymnasium. SUMMA is bij alle lesmethoden Latijn te gebruiken.

ARGO lesmethode Grieks

ARGO is de nieuwe methode Griekse Taal en Cultuur. ARGO werd vooraf uitvoerig getest bij meer dan twintig scholengemeenschappen en gymnasia.

Zomer 2017 verschijnt speciaal voor Grieks in de bovenbouw het complete en overzichtelijke naslagwerk PHAROS, bruikbaar bij alle lesmethoden Grieks.

KERN Nederlands VMBO lesmethode

KERN, is de vernieuwende lesmethode Nederlands speciaal voor de vmbo-basisleerling en is de eerste volledig RTTI-gecertificeerde methode.

Voor schooljaar 2017-2018 verschijnt KERN, de nieuwe RTTI-gecertificeerde kernmethode Nederlands voor vmbo-kgt. Motiverende lessen vol succesbeleving en uitdaging.

KERN, de nieuwe methode Nederlands voor Gymnasium en vwo+, uitdagend voor leerlingen met veel aandacht voor taalkennis en taalbeschouwing.

BESPIEGELING Kunst algemeen

BESPIEGELING – Kunsten in samenhang, is de vernieuwde actuele methode Kunst voor de Tweede Fase, volledig afgestemd op het examenprogramma.

Voorjaar 2017 verschijnt Contrast, een nieuwe methode voor CKV, volledig afgestemd op het nieuwe havo/vwo examenprogramma voor CKV.